História sokoliarstva

Lov s loveckými dravcami patrí k najstarším spôsobom lovu. Už v hrobkách staroegyptských faraónov boli nájdene mumifikované sokoly. Sokoliarstvo je veľmi rozšírené, v arabskom svete je symbolom spoločenského postavenia. Ušľachtilý dravý vták je symbolom rýchlosti, odvahy a krásy.ja a supVeľa krajín sveta ho má ako symbol štátnosti, ako napr. USA ma orliaka bielohlavého, Nemecko - orliaka morského, Rakúsko - orla skalného, UAE - Sokol....

Sokoliarstvo je staré asi 3500 rokov. Zmienky o sokoliarstve v Európe priniesol Marco Polo v 13. storočí, kde podrobne popísal, ako veliky Kublajchan každoročne vyrážal so svojimi 10 tisícmi sokoliarmi na poľovačku. Lovili s orlami stepné vlky, líšky a zajace. Arabi lovili gazely a antilopy. Cvičené, ale i necvičené sokoly a to hlavne biele lovecké sokoly, ktoré sú aj dnes vysoko cenené boli v minulosti tak obľúbené u panovníkov a generálov, že za ich výmenu boli ukončene vojnové konflikty. Po vynájdení pušného prachu a tým aj strelné zbrane sa sokoliarsky lov zachoval ako tradícia. Mnoho štátov sveta ho udržiava ako tradíciu a hobby. Dnes patrí sokoliarstvo k poľovníctvu, čo znamená že sa s dravými vtákmi loví ako so strelnou zbraňou samozrejme s oveľa menším účinkom. Sokoliarstvo je láska k dravcom a k prírode a sokoliari v nemalom význame prispievajú na záchranu rôznych ohrozených druhov sokolov a orlov. Sokoliari sú priekopníci v odchovoch dravcov. Ako prvý, kto odchoval sokola sťahovavého v zajatí bol Renz Waller v roku 1942 a tým dokázal, že dravce je možné chovať aj v zajatí a lovia presne tak dobre ako aj dravce v prírode v prípade, že sú dobre sokoliarsky vedené (cvičené).